Lager klynge for solenergi

Over 60 aktører i Norge og Sverige har gått sammen om å etablere en næringsklynge som skal skape vekst for solenerginæringen. Den nye Solenergiklyngen støttes av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. – Vi blir nå en offisiell næringsklynge som skal skape morgendagens løsninger for ren energi, sier Trine Kopstad Berentsen som er prosjektleder i

24/06/2016|

Flyttet jobben til Lillestrøm

Felleskjøpet Agri og KRUS er strålende fornøyd med plasseringen av sine nye hovedkontor, i Lillestrøms attraktive bymiljø. For begge virksomhetene er kort vei til resten av verden også viktig. Felleskjøpet Agri flytter inn i nytt hovedkontor i Depotgata i 2014. Og i fjor innviet Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS sine nye lokaler i Solheimsgata. Det har

23/06/2016|

Jubel for nye forskningssentre

Norges forskningsråd har bevilget midler til etableringen av åtte nye forskningsentre for miljøvennlig energi (FME). To av disse sentrene havner på IFE på Kjeller. IFE skal lede ett senter for solenergi og ett for nullutslippsløsninger i transportsektoren, og er i tillegg partner i senteret for bioenergi som skal ledes av NMBU. Seniorforsker ved IFE

21/06/2016|

HYOP Herøya første stopp på Europatur

Noen av bilene skal kjøre gjennom hele Europa til den sørligste hydrogenstasjonen i Europa, som ligger i Bolzano i Italia. – Dette viser at utviklingen av hydrogeninfrastrukturen nå har kommet så langt at det faktisk er mulig å gjennomføre en ferietur med hydrogenbil i Europa, sier PR-sjef Morten Brusletto i Hyundai Motor Norge. Stasjonen på

20/06/2016|

Lillestrøm begeistrer

Den første Lillestrømkonferansen traff blink, så nå blir det flere: – Ja, oppfølgeren kommer allerede i mars neste år, lover administrerende direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen. Det var med brede smil Anita Orlund og banksjef Siri Berggreen i Lillestrømbanken avrundet årets konferansen, fra scenen i Lillestrøm Kultursenter. Foran seg hadde de over 200 begeistrede deltakere som hadde

02/06/2016|

– Alle burde få spille pasienten

– Jeg har arbeidet som sykepleier i 40 år. Etter å ha gått inn i rollen som pasient, har jeg lært noe helt nytt og blitt tvunget til å revurdere hvordan jeg jobber, forteller sykepleier Ulla Raami. Overfor lederne i velferdsteknologiprosjektet SOL – Support quality of life, delte sykepleieren ved omsorgsboligen Åsbacka i Karlstad kommun

02/06/2016|