Back

Møtte internasjonale energijournalister

Solenergiklyngen og IFE tok imot en gruppe internasjonale energijournalister som er invitert til Norge av Subsea Valley-klyngen.

De internasjonale journalistene fikk ogspå med seg et besøk på IFEs solcellelaboratorium. Foto: Alexandra Maria Almasi

Ni journalister møtte opp i Kunnskapsbyen Konferansesenter mandag 19. mars for å få en orientering om utviklingen i den norske solenergibransjen.

Alexandra Maria Almasi som er leder for internasjonalisering i Solenergiklyngen fortalte om arbeidet i den nasjonale næringsklyngen for solenergibransjen i Norge – og betydningen av støtten gjennom Arena-programmet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

De norske aktørene

Almasi trakk fram flere av selskapene i klyngen for å illustrere de ulike businessområdene partnerne er involvert i, og trakk blant annet frem produksjonen av solpaneler med ekstremt lavt karbonavtrykk og den norske innovasjonssatsingen på flytende solparker.

Alexandra Maria Almasi fortalte om de ulike businessområdene som partnerne i Solenergiklyngen er involvert i.

Hun påpekte også betydningen av å skape tillit og samarbeid mellom konkurrerende bedrifter, ikke minst for å kunne konkurrere utenlands. Journalistene fikk også et innblikk i Solenergiklyngens internasjonale satsing, særlig i Afrika.

Stadig flere ser lyset

På møtet fikk de også møte IFEs Arne Lind som leder avdeling for fornybare energiteknologier og energisystemanalyse og professor Erik Stensrud Marstein, forskningsleder ved avdeling for solenergi og senterleder for The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology.

Lind og Marstein fortalte om IFEs kommersielle innretning og instituttets enorme internasjonale forskningsengasjement. Fra IFE fikk journalistene også en oppdatering om utviklingen i den internasjonale solenergisktoren. Det ble også pekt på at solenergi var den største energikilden målt i ny installert effekt, i 2016. I Kina og India bygges det enorme anlegg. I India bygges det nå en solpark på hele 2000 MWp.

– Det settes opp én million nye solpaneler hver eneste dag, fortalte Marstein.

Informasjonsmøtet for journalistene ble avsluttet med et besøk på IFEs laboratorium for solceller.