Back

Motivasjonsmøte for gründere

Motivasjon og lykke er to sider av samme sak, oppdaget deltakerne på den første fysiske gründerfrokosten til Etablerertjenesten , siden i vinter.

– Bare det å kunne møtes i samme rom er motiverende, sier inspirator Bjørn Skovli, som er kommunikasjonstrener og gründer av selskapet Oppover.

For anledningen var det satt strenge krav til antall deltakere på workshopen som ble holdt hos Business Lillestrøm. Smittevernreglene ble fulgt til punkt og prikke, med god fysisk avstand.

Gründerne kunne fortelle at fortelle at de ble hardt rammet da Norge stengte ned for to måneder siden. Smykkedesigner Marita Gustavsen og hjorteoppdretter Anette Mørk opplevde begge at en stor del av kundegrunnlaget forsvant over natta.

Hardt rammet av kundebortfall
Marita Gustavsen selger «smykker for den moderne viking». Hun lager vikingeinspirerte sølvsmykker i et moderne design. Hun har i hovedsak hatt markeder som utsalgssted.

– Nettsalget har heldigvis tatt seg opp. Uten det hadde det vært helt stopp, forteller hun.

Anette Mørk har drevet hjorteparken på Mork i to år og har konsesjon på 70 til 100 livdyr. Hun er i ferd med å bygge opp en egen bestand og har nå 24 hjort i parken, som også har en stor besøksaktivitet.

– Besøksdelen er helt borte. Vi har vanligvis mange barnehager og skoleklasser på besøk, og arrangerer også åpne dager hvor alle som vil kan komme.

Godt å komme sammen
Gründerfrokosten torsdag 14.mai ble arrangert som en workshop, der alle deltakerne var engasjerte og aktive.

– Å få møte andre som er i en tilsvarende situasjon – og snakke sammen – er en god hjelp i seg selv. Vi fant ut at mange av de viktigste elementene som gir oss motivasjon er de samme som også gjør oss lykkelige, forteller Bjørn Skovli.

Deltakerne var enige om at særlig tre forhold er avgjørende for deres indre motivasjon:

  • mestringsfølelse
  • selvbestemmelse
  • tilhørighet

Bjørn Skovli forteller at dette var et spesiallaget kurs for gründere og oppstartsselskaper. Han tror konseptet også kan ha stor overføringsverdi for andre næringsdrivende.

– Jeg stiller gjerne opp og gjør noe tilsvarende for andre grupper, sier han.