Back

Mer miljøbevisst solenergibransje

– Med et større marked følger det også større ansvar. Vi må være en ryddig og proff bransje fra start, sa Andreas Thorsheim i Otovo på solenergibransjens Clean Tuesday-møte i Oslo, tirsdag 7. november.

Thorsheim orienterte om arbeidet i Solenergiklyngens samfunnsgruppe.
– Vi trenger å ta grep om egne standarder, som kan hindre pålagte krav og reguleringer. Vi må også jobbe med rammevilkår og klimafotavtrykk. Fordi vi er en fornybarbransje er miljø viktig. Hvor mye bedre blir klimafotavtrykket i Europa fordi jeg får solceller på taket, spurte han.

Systematisk jobbing med klimaarbeid
Peter Bernhard og Oddbjørn Dalstrøm fra Asplan Viak orienterte om status for klimautslipp fra byggebransjen, og hvordan man selv kan beregne klimafotavtrykk gjennom bruk av EPD (Environmental Product Declaration) og livsløpsanalyser (LCA, Life Cycle Assessment).
– Byggebransjen står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Større utbyggere i Norge har satt seg høye mål for reduksjon av utslipp. Derfor må vi bli flinkere til å vise fram tallene fra solcellebransjen også, sa Peter Bernhard.

Miljøvennlig skolebygg
Fra Aurskog-Høland kommune kom Ole-Christian Østreng og orienterte om arbeidet med byggingen av nye Bjørkelangen skole. Skolen er bygget av massivtre, den blir varmet opp av kommunens egen bioenergisentral, og har et solfangeranlegg som forvarmer.
– Solcelleanlegget plasserte vi på sørveggen, fordi vi ønsker å vise det fram, sa Østreng.
Solcelleanlegget bidrar med ekstra strøm, som et tillegg til strøm fra nettet. Den totale utslippsreduksjonen på bygget er målt til 42 prosent lavere enn et standard bygg.

Konkurransedriver
Elkem Solar/REC var representert ved Torgeir Ulseth, som forklarte hvilke konkurransedrivende fordeler miljøvennlige solceller kan gi i ulike tendere. Han trakk spesielt fram franske krav til energibruk og miljøvennlige leveranser, gjennom ADEME sertifisering (Agence de l’Environnement et de la Maitrice de l’Energie).
– Franske tendere åpner markeder for oss som vi ikke hadde tidligere, sa Ulseth.

Resirkulering
Når solcellepanelene en dag skal ned igjen, hva skjer med dem da? Dette ønsket Anja Ronesen fra RENAS å vite.
– Foreløpig har vi lite erfaring med håndtering av større anlegg, fordi bransjen er såpass ny, men vi jobber med å få folk oppover i avfallspyramiden, også i B2B-markedet, sa Ronesen.
Øverst i avfallspyramiden ligger det å tenke avfallsreduksjon allerede i anskaffelsen.
– Når alle solcellepanelene skal ned igjen fra taket, så kunne det jo være en god forretningside å starte opp et selskap som hadde som formål å gjenbruke dem, sa hun.
Ronesen la også vekt på behovet for at avfalls- og bistrømmer fra produksjonen er lukket. Her trakk hun fram Elkem Solar som et godt eksempel.

Erik Marstein fra IFE oppsummerte kvelden med at bransjen også må jobbe for å øke bestillerkompetansen, både i forhold til miljøvennlig kjøp og bruk av solcellepaneler.