Back

Duvi-støtte til gründersatsingen

Pensjonsleverandøren Duvi har inngått en ny partnerskapsavtale knyttet til gründersatsingen hos Business Lillestrøm.

Den norske pensjonsutfordreren, som har bistått oppstartsbedriftene hos Kunnskapsbyens gründerhus i mange år, har fornyet samarbeidsavtalen.

– Vi er glade for å få beholde Duvi som en del av kompetanselaget rundt Business Lillestrøm. Partnerskapsavtalen er også viktig for leietakerne våre. Selv den dyktigste gründeren trenger flinke folk rundt seg. At at næringslivet stiller seg bak gründersatsingen i Lillestrøm med kompetanse og økonomi, er avgjørende for satsingen vår, sier Anette Gangnæs, som er daglig leder hos Business Lillestrøm.

Asbjørn Erdal, som er daglig leder og gründer av Duvi, ser det som helt naturlig at et pensjonsselskap engasjerer seg og tar samfunnsansvar.

– Det å bygge nye bedrifter er kjempeviktig. Det er også med på å bygge vår egen merkevare. Dessuten er det veldig artig å være en del av oppstartsmiljøet i Lillestrøm. Det er lærerikt for oss å høre hva oppstartsbedriftene er opptatt av. Vi får påfyll av energi, sier Erdal.

Har gründerskap i blodet

Dette går også motsatt vei, påpeker Gangnæs. Hun beskriver Duvi-sjefen som vandrende gründerinspirator, en energibunt som sprer entusiasme og pågangsmot rundt seg.

– Duvi ser verdien av å satse på lokale gründere og er en kjærkommen bidragsyter hos oss, ikke minst gjennom å dele erfaringer fra sin egen gründerreise, forteller hun.

Asbjørn Erdal elsker at pensjon er blitt hot. Han opplever et sug etter informasjon om pensjonssystemet – også blant gründere.

– Ja, det fikk vi virkelig erfare da vi holdt et frokostmøte på Business Lillestrøm, i fjor. Møtet skulle vare i én time. Etter tre og en halv time måtte vi si stopp.

Alle roper etter IT-folk

For Duvi er gründerne også kommende pensjonskunder. Erdal ser en klar egennytte av å posisjonere selskapet overfor fremtidens bedrifter.

– For oss er det også viktig å bli kjent i nærmiljøet. Vi vil gjerne møte nye bedrifter og få nye kunder, smiler han.

Når det gjelder Business Lillestrøm har han særlig ett ønske, og det er at gründermiljøet kan bidra til å trekke flere IT-hoder til Lillestrøm.

– Næringslivet har et skrikende behov for dyktige IT-medarbeidere, sier han.