Back

Markerte seg på NTNUs karrieredag

Kjeller-Lillestrøm-miljøet var solid representert på KarriereDagene, som er Norges største karrieremesse for studenter på NTNU.

Siste innspurt: Her klargjøres standene til FFI, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ife, rett før studentene strømmer inn.

Kunnskapsbyen Lillestrøm deltok med egen stand på arrangementet 20. september, som foregikk i Messehallen midt på campus Gløshaugen, i Trondheim.
– Vår stand stod ved siden av FFI og Ife, så vi var en godt synlig gjeng. Plasseringen var meget god og vi fikk stor pågang av studenter, forteller prosjektleder Rolf Andresen i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Til å bemanne standen hadde han fått med seg kommunikasjonsrådgiver Stig Ervland fra Skedsmo Kommune. FFI og Ife stilte med egen bemanning.

Smertefri gjennomføring
– Arrangøren – studentorganisasjonen Bindeleddet – la alt til rette på en utmerket måte, slik at vi kunne konsentrere oss om å motta og snakke med interesserte studenter, forteller Andresen.
Pågangen var stor og det ble en meget hektisk dag. Ervland og Andresen sørget for at samtlige 350 bærenett, fylt med brosjyrer fra alle deltakende virksomheter, ble delt ut til ivrige studenter.
Quiz-konkurransen for studentene vakte også stor interesse. At Kunnskapsbyen stilte med tre iPader som premier, gjorde ikke konkurransen mindre populær. Det kom inn 250 besvarelser som deltok i trekningen av premiene.

Tre fornøyde vinnere av hver sin Ipad: Ane Volla (t.v.), Simen Hellem og Desirèe Swensen. Foto: Stig Ervland

Vi ha flere på stand
Andresen mener dette er et arrangement som regionen bør delta på årlig. Men å ha kun to personer til å betjene et så stort antall studenter, synes å være litt i underkant. Han anbefaler at antallet økes til minimum tre personer.
– En overraskende stor andel av studentene i Trondheim kjente overhodet ikke til vårt forsknings- og teknologimiljø. Vi opplevde også at en del studenter fra Romerike heller ikke hadde kjennskap til Kjeller, forteller han.

Effektivt samarbeid
I tillegg til Kunnskapsbyens prosjektleder, bestod prosjektgruppen som jobbet med arrangementet av Mona Lunde Ramstad fra IFE, Jan Olav Langseth hos, FFI og Stig Ervland i Skedsmo Kommune.
– De fortjener alle en stor takk. Det samme gjør logistikkavdelingen til FFI som har hjulpet oss med pakking og forsendelse av alt materiell til Trondheim, sier Rolf Andresen.

Følgende virksomheter deltok i prosjektet for å vise fram Kjeller og Lillestrøm under KarriereDagene:
FFI, Ife, Skedsmo Kommune, NILU, Justervesenet, AIM Norway AS, Dynea AS, Norsk Akkreditering, NRV / NRA, ÅF Engineering AS og Kunnskapsbyen Lillestrøm.