Back

OREEC på statsbesøk hos NHO

OREEC møtte en stor slovakisk delegasjon i forbindelse med at Slovakias president, for første gang, var på offisielt statsbesøk til Norge.

– Det er viktig å samarbeide, sa Slovakias president Andrej Kiska på næringslivsseminaret hos NHO.

Parallelt med programmet for president Andrej Kiska og det norske kongeparet, arrangerte NHO og den slovakiske ambassaden næringslivsseminaret «Building Smarter Cities» – der OREEC også var invitert til å delta. Kong Harald, dronning Sonja og president Andrej Kiska deltok under avslutningen av NHO-arrangementet.

– Vi har omtrent like stor befolkning i våre to land. Vi er begge små land, så det er viktig å samarbeide, sa Kiska i sin tale hos NHO.

Statssekretær i det slovakiske finansdepartement, Rastislav Chovanec og Paul Chaffey som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er også opptatt av å utvikle tettere bånd mellom Norge og Slovakia.

Mali Hole Skogen fortalte om Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019.

Sentrale OREEC-områder
Det viktigste kontaktpunktet mellom Norge og Slovakia er EØS-finansieringsordningen, der Norges bidrag utgjør 113 millioner euro for perioden 2014-2021.

I inneværende programperiode er det lagt opp til å styrke samarbeidet innen klima, kulturarv og innovasjon.

Slovakene er særlig interessert i å lære mer om fornybar energi, tilrettelegging for elbiler og avfallssortering og resirkulering, som er områder der norske bedrifter er ledende. Dette er også sentrale innsatsområder for OREEC.

Marianne R-L Reime trakk fram flere norske selskaper som har utviklet verdensledende teknologi innen den sirkulære økonomien.

– Jeg tror at slike konferanser vil bidra til å forbedre samarbeidet mellom våre to landene innen intelligente byer, sa NHO-president Arvid Moss.

Norske spydspisser
OREEC-direktør Mali Hole Skogen og prosjektleder Marianne R-L Reime var sentrale i programbolken om deling av «Best practices», sammen med Klas Ljungberg som er leder av solar og smartgrid hos Multiconsult og Arvid Moss, som også er konserndirektør for energi og forretningsutvikling i Norsk Hydro.

Mali Hole Skogen orienterte om OREEC sitt brede engasjement innen fornybar energi og klimateknologi, mens Marianne R-L Reime fulgte opp med å vise til konkrete eksempler på norske selskaper som har utviklet verdensledende teknologi innen den sirkulære økonomien.

Klas Ljungberg viste blant annet nye, spennende muligheter med flytende solparker.

Klas Ljungberg – som for anledningen også representerte Solenergiklyngen – fortalte om den historiske betydningen av norsk teknologi i utviklingen av solenergi. Ljungberg viste også til nye, spennende muligheter med flytende solparker.

Arvid Moss, som også er konserndirektør for energi og forretningsutvikling i Norsk Hydro, viste hvordan industrikonsernet har gjort industriprosesser både mer effektive og redusert karbonavtrykket. Han fortalte også om de nye, sertifiserte lavkarbonproduktene «Hydro 4.0» med et maksimalt 4 kg CO2 per kg aluminium og «Hydro 75R» som inneholder minst 75 prosent resirkulert skrap.