Back

Skal bli et inkluderende, levende messeområde!

Området rundt Norges Varemesse er i rask endring med ferdigstilling av Portalen i disse dager og om et par år nytt studenthybelhus med 450 hybler i vest på sykehustomten og ca. 1000 boliger på Otto Olsen-tomten rett øst for messe- og kongressanlegget.

Det vi ser er at det om noen få år blir en stor og levende bydel i Lillestrøm syd hvor det er naturlig å åpne opp messeområdet slik at det ikke blir liggende som en « propp « i bydelen. Aktiviteten i varemessen er også i endring og det er behov for større og flere tilbud på området enn utstillingshaller.

Området foran Norges Varemesse benyttes i dag i hovedsak til parkering. Målet for Norges Varemesse er å videreutvikle eiendommen og bli en tydeligere del av Lillestrøm sentrum. NV ønsker å fornye seg, å kunne tilby varemessens kunder flere tilbud og mer bymessige omgivelser, samt å utnytte det store potensialet for utbygging på varemessens eiendom.

NV har som et ledd i videreutvikling av egen strategi for kjerne-virksomheten invitert til et parallelloppdrag, med sikte på å undersøke potensialet for bolig, kunnskapsbasert næring, kontor, handel og service på eiendommen. NV gjennomførte i vår dette parallelloppdrag hvor arkitektkontorene LPO, Rodeo og A-lab laget hvert sitt forslag til utvikling av messeområdet. NV har som hensikt å benytte forslagsstiller bak det beste konseptet, A-lab, som arkitekt ved utarbeidelse av reguleringsplan for området.

A-labs løsning inneholder en miljøgate på sydsiden av eksisterende messebygg som forbindelseslinje mellom de nye store utbygginger øst for varemessen og Jernbanegata og jernbanestasjonen. Videre er det foreslått en hovedåre for gående og syklister fra Jernbane-undergangen i Jernbanegata og sydover mellom messeområdet og Hotel Arena frem til elvebredden.