Back

Sykkelhotell fikk prisen!

Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2017 er tildelt Various Architechts AS for sykkelhotellet ved Lillestrøm stasjon. Prisen ble delt ut under åpningen årets Byfest av ordfører Ole Jacob Flæten. Prisen het tidligere byggeskikkprisen – og fra 2018 vil den bli utdelt på Lillestrømkonferansen den 22. mars.

Foto: Ibrahim Elhayawan, Noemi Fuentes, Dawid Nowak

Juryens begrunnelse:

Sykkelhotellet på Lillestrøm syd er et tidsriktig og innovativt prosjekt som bidrar til å tilrettelegge for økt bruk av sykkel i kombinasjon med kollektivtrafikk. Bygget har en spennende utforming, konstruksjon og materialbruk. Det markerer seg tydelig i bybildet i konkurranse med langt mer ruvende naboer. Byggets arkitektur og funksjon har evnet å skape begeistring langt utover landets grenser og  bidrar til å forsterke bildet av Lillestrøm som Norges beste sykkelby.

Juryen ønsker i tillegg å gi heder til byggherre; Jernbaneverket / Bane NOR Eiendom for å satse på sykkelhoteller ved jernbanestasjoner over hele landet. Sykkelhotellene har potensiale til å bli urbane turistveiprosjekter, små arkitektoniske perler som bidrar til å fremheve sykkelens status i bybildet. Sykkelhotellene er representant for en større mentalitetsendring i areal- og transportplanleggingen og det neste steget på veien mot et fullverdig servicetilbud for sykkel.

Prosjektfakta:

Beliggenhet: Jonas Liesgate 2-4 i Lillestrøm

Byggherre: Bane NOR Eiendom

Byggeår: Ferdigstilt i 2016

Areal/størrelse: 500 m2

Kostnad eks mva: 7 mill. kr.

Finansiering: Akershus Fylkeskommune

Prosjekterende arkitekter: Various Architecs AS ved Ibrahim Elhayawan (prosjektleder), Alexander Heien Berg, Isabell Adamofski, Matteo Compri, Marius H. Næss og Pauline Rossel

Rådgivere/konsulenter: SWECO AS / Norconsult AS

Entreprenør: HAB Construction AS

Material leverandører: Moelven, Euroskilt, Lamberts limit U glass

Prosjektet har fått mye publisitet rundt omkring i verden, les mer på følgende nettsider:

http://variousarchitects.no/global-attention-to-our-hotel/

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2016/sykkelhotell-pa-lillestrom-klart-til-bruk/

Juryen har bestått av:

Magnus Jørgensen (Rodeo Arkitekter) – leder av jury og representant fra NAL

Torun Hognestad (Rambøll AS) – representant fra NLA

Anne Marie Lervik (leder av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk)

Jan Petter Myrvold (medlem av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk)

Kornei Wojciechowski (avdelingsarkitekt byggesaksavdelingen)