Back

Denne boken gir kjærkommen hjelp til kreftkurerte

Kreftpasienter sliter med å finne tilbake til livene sine etter endt behandling. Kreftkompasset er til god hjelp – støttet av LillestrømBanken.

Lotta Våde fra Kreftkompasset, kreftoverlever Arne Krogstad og Trine Ullereng i LillestrømBanken var alle litt spente før de skulle overrekke bokgaven til Ahus.

Antall kreftoverlevere blir stadig større. Ved utgangen av 2019 hadde nesten 300.000 personer i Norge en kreftdiagnose i sin sykdomshistorikk.

– Men selv om flere og flere får kreft, blir stadig flere helt friske. Det skyldes en kombinasjon av tidligere diagnostisering og flere – og mer – tilpassede behandlingsmåter for de ulike kreftformene, forteller gründer og daglig leder, Lotta Våde i Kreftkompasset, som står bak boken.

Ble rådet til å gi ut bok

Som premiert deltaker i «Årets gründeridé» på StartUp Festivalen i Lillestrøm i 2019, var Kreftkompasset så heldige å få Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon som mentor. Han oppfordret Lotta Våde til å skrive en bok, med en samling av pasienthistorier og gode råd til mennesker som må starte opp livene sine igjen.

– Boken «Hver dag teller – livet etter kreft» ble gitt ut i fjor, forteller hun.

I år er målet å dele ut 7.000 eksemplarer av boken – like mange som antall personer i arbeidsfør alder som forventes å få kreft i Norge i 2021.

– De aller fleste er uforberedt på hvordan livet arter seg etter en avsluttet kreftbehandling. Av alle som får kreft i arbeidsfør alder, er bare to av fem tilbake i arbeidslivet to år etter at de fikk diagnosen. For at de skal være bedre forberedt på å mestre tiden etter kreftbehandlingen, ønsker vi å dele ut så mange eksemplarer av boken som mulig, sier Lotta Våde.

Støtter opp med bokgaver

LillestrømBanken har kjøpt 100 eksemplarer av boken. De ble nylig overlevert til Ahus.

– Dette er en fantastisk fin gave fra LillestrømBanken, som Ahus satte stor pris på. Det betyr at hundre personer som er behandlet for kreft – og deres familier – nå vil få en bok med masse viktig informasjon om tiden etter behandlingen, smiler Våde.

Bøkene vil bli delt ut av avdelingene på Ahus som behandler kreftpasienter. «Pusterommet», der kreftpasienter kan komme og trene under og etter sin kreftbehandling, vil også dele ut bøker.

Trenger flere bok-sponsorer

Samfunnskontakt Trine Ullereng i LillestrømBanken oppfordrer også andre bedrifter til å støtte opp om prosjektet, med å gi en bokgave.

– Du er ikke ferdig med kreften selv om du er ferdigbehandlet. Denne boka er et viktig bidrag på veien videre etter kreften. Den er også fin å lese for familie, venner, kollegaer og arbeidsgivere for bedre å forstå livet etter kreft, sier hun.

Din bedrift kan støtte prosjektet gjennom å kjøpe bøker til kr 200 per stykk. Alle bøker vil bli gitt til personer behandlet for kreft.