Back

Lillestøm tapte kampen – NRK valgte Ensjø

Lillestrøm får ikke det nye hovedkontoret til NRK, som skal flytte fra Marienlyst. NRKs framtidige hovedkontor blir lagt til Ensjø, i bydel Gamle Oslo.

NRK vil flytte hovedkontoret sitt til Ensjø. Foto: NRK

Kulturminister Abid Raja som er NRKs generalforsamling, har i dag gitt NRK fullmakt til å kjøpe Ensjøveien 3, 5 og 7 fra Ferd Eiendom og Axer Eiendom for tilsammen 800 millioner kroner. NRK fikk 3,75 milliarder kroner for sitt nåværende hovedkontor, da Marienlyst-eiendommen ble solgt til Ferd i februar i fjor.

– NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier kulturminister Abid Raja.Den drøyt 14 mål store tomta ligger sentrumsnært på en høyde over byen, i krysningspunktet mellom Kampen, Tøyen og Ensjø. NRKs styreleder, Birger Magnus, er sikker på at det er et godt valg for NRK.

– Det er gjort grundig arbeid. Nærmere hundre tomter i og utenfor Oslo er undersøkt og vurdert. Vi er trygge på at dette er det beste valget og at det blir et godt sted for NRK å etablere et nytt hovedkontor, sier Magnus.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at en stor milepæl er nådd.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet. Det er lagt stor vekt på å finne en tomt med god tilgjengelighet for ansatte og besøkende, forteller han.

I området rundt NRKs nye tomt er det transportårer og sykkelveinett i alle retninger. Ensjø T-bane ligger i umiddelbar nærhet og Tøyen T-bane kun fem- ti minutters gange unna.

– Dette blir et flott sted å jobbe, og et hyggelig sted for publikum og samarbeidspartnere å komme til. Det er nærhet til kollektivknutepunkt og ligger i en mangfoldig og spennende bydel. Samtidig vil NRK bli et positivt tilskudd til området med arbeidsplasser, nyhetsproduksjon, kultur og underholdning hele året, fortsetter Eriksen.

Kringkastingssjefen understreker at det fortsatt er et godt stykke fram til et nytt hovedkontor står klart for innflytting.

– Etter tomtekjøpet setter vi i gang med regulering og prosjektering. Det er prosesser som tar sin tid. Derfor er det fortsatt ikke klart når NRKs nye hovedkontor står ferdig.