Back

Doktorgrad i forlengelsen av SOL-prosjektet

Universitetslektor Heidi Snoen Glomsås ved Oslo Met Kjeller starter nå på en doktorgradsstudie i brukermedvirkning og velferdsteknologi.

Forskningsprosjektet ved Oslo Met Kjeller om innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten ble ledet av førsteamanuensis Kristin Halvorsen (foran), her sammen med doktorgradsstudent Heidi Snoen Glomsås, enhetsleder i Fet kommune Georg Landau og forsker Pål Klethagen.

Hun skal gjennomføre «En kvalitativ studie om helsepersonells, pasienter og deres pårørendes opplevelser.» Doktorgradsstudien bygger på universitetets forskning rundt innføringen av velferdsteknologi i Aurskog-Høland, Fet og Sørum.

Forprosjektet i de tre kommunene, kalt «Kunnskapsbasert innføring av velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester – perspektiv fra helsepersonell, ledere og leverandører», ble gjennomført i nært samarbeid med velferdsteknologiprosjektet SOL – Support Quality of Life.

Endringer skaper utfordringer
Heidi Snoen Glomsås deltok i forskerteamet som gjennomførte en analyse av muligheter og barrierer ved innføring av velferdsteknologi i de tre romerikskommunene. Dette forskningsarbeidet ble gjennomført ved hjelp av støtte fra Regionalt forskningsfond Hovedstaden.

SOL-prosjektet inviterte kommuneledere og leverandører til å møte forskerne ved oppstarten av forprosjektet i de tre kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum.

– Å ta i bruk ny teknologi innebærer store emuligheter, men også endringer og utfordringer. I doktorgradsstudien skal vi undersøke noen av disse prosessene, forteller Heidi Snoen Glomsås som til daglig jobber ved Fakultet for helsevitenskap.

Prosjektleder for SOL, Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, viser til at dette er en av mange positive videreføringer av SOL-prosjektet.

– Velferdsteknologi har nå fått en helt annen oppmerksomhet enn da vi startet opp for tre år siden, forteller hun.

Ny innsikt i brukerinvolvering
Den ferske doktorgradsstudenten skal bidra til ny innsikt om brukerinvolvering ved implementering og bruk av velferdsteknologi og belyse etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til temaet.

– Fokuset på brukerinvolvering kan bidra til kunnskap som kan gi økt kvalitet i tjenesten og mer individuelt tilpassede og skreddersydde tjenester. Dette kan fremme mestring, øke selvstendighet og deltakelse i samfunnet og samtidig bidra til mer kostnadseffektive tjenester, påpeker hun.

Doktorgradsstudien er støttet av ExtraStiftelsen gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Universitetet i Agder og Århus er samarbeidspartnere.