Back

Selger AIM Norway til Kongsberg Gruppen

Forsvarsdepartementet selger det statseide selskapet Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM) til Kongsberg Defence & Aerospace.

Salget sikrer fortsatt nasjonalt eierskap av AIM gjennom statens aksjemajoritet i Kongsberg Gruppen, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding. Kongsberg Gruppen vil eie en majoritetsandel av AIM. Patria, som den finske stat og Kongsberg Gruppen eier i sammen, vil gå inn med en minoritetsandel.

Når AIM og Kongsberg Defence & Aerospace – som begge er medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm – går sammen med Patria, blir de en av Nord-Europas aller største aktører innen understøttelse av militære luftsystemer.

– Med Kongsberg Defence & Aerospace og Patria på eiersiden mener jeg AIM er meget godt rustet til å videreutvikle selskapet, sikre arbeidsplasser og styrke den nasjonale beredskapen på vedlikehold av Forsvarets luftsystemer. Dette er helt i tråd med vår nasjonale forsvarsindustrielle strategi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

AIM har hatt en sentral rolle i norsk luftfartsindustri, både militært og sivilt, innen vedlikehold og reparasjon av fly og helikopter. AIM Norway AS har 440 ansatte og omsatte i fjor for 1,2 milliarder kroner (USD 140 millioner).

Virksomheten som drives i AIM i dag var opprinnelig del av Luftforsvarets Hovedverksted, som ble startet i 1916. Luftforsvarets Hovedverksted ble skilt ut og omdannet til et eget statsforetak i 2011 og videre omdannet til et aksjeselskap i 2016.
Salget forutsetter Stortingets godkjennelse.