Back

Kjeller-elever viste fremtidens transportløsninger

Hei fylkespolitikere! Dere kan hente mange gode og fremtidsrettede transportforslag fra åttendeklassingene på Kjeller skole.

Firmabusser som frakter ansatte, bruk av trolleybusser og droner for varetransport er noen av ideene elevene kom opp med, da de skulle vise hvordan vi kan vi redusere utslippene fra transportsektoren.
Forslagene fra elevene ble presentert da de la fram prosjektoppgavene sine, etter å ha gjennomført en profil uke om energi-, klima- og miljøutfordringer, som er et samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Pontus Blåfjell (t.v.), Helene Hauge Kjerstad, Ole Johnny Rakthanyakan Granås og Hava Lashkaeva la fram en kreativ løsning for dronebasert varetransport i Akershus.

Fra teori til praksis
Prosjektarbeidet på Kjeller skole ble gjennomført i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og det EU-finansierte hydrogenprosjektet Blue Move som er en del av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-samarbeidet, der Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune også er med.
– Vi er opptatt av at elevene skal lære av livet utenfor skolene og bruke denne kunnskapen, sier realfagslærer for 8. trinn, Tommy Lykke Nordahl.

Jan Carsten Gjerløw i Blue Move hadde en praktisk gjennomgang av hydrogenteknologi med elevene på Akershus Energipark. Der fikk de blant annet fikk lage sin egen hydrogen og bruke den som drivstoff i små hydrogenbilmodeller.
– Jeg er imponert over hvor mye kunnskap elevene har tatt til seg og – ikke minst – den måte de har evnet å bruke denne kunnskapen til å komme opp med praktiske løsninger, sier Gjerløw.

Åttendeklassingene på Kjeller, her sammen med realfagslærer Tommy Lykke Nordahl og Jan Carsten Gjerløw fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, lagde modeller av sine fremtidsrettede transportløsninger.

Spenstige løsninger
Elevarbeidene ble presentert gruppevis, med foredrag og modeller under et arrangement i auditoriet på Kjeller skole. De fleste gruppene la fram smarte løsninger basert på batterier eller hydrogen, for å redusere utslippene fra veitransporten. Noen av dem var også innom maritime og flyvende løsninger.

En av gruppene hadde tatt for seg varetransport ved hjelp av elektriske droner – og poengterte den åpenbare fordelen av å kunne transportere varer uavhengig av bilkøene på veiene. De så også for seg dette i kombinasjon med større varebiler, utstyrt med landingsplattform for droner som frakter varene det siste stykket frem til mottaker.

Batteri- og hydrogenteknologi var dominerende i forslagene fra de aller fleste gruppene, som viste til den store helseeffekten av å redusere utslipp. En av gruppene foreslo å sette opp prisen på bensin og diesel for å redusere andelen nye, forurensende biler.

Trakk fram hydrogenstrategien
En av gruppene viste til Hydrogenstrategien i Akershus og at flere hydrogenstasjoner må til for å få flere hydrogenbiler på veiene. Elevene synes fylkeskommunen burde investere mer i infrastruktur. De foreslo å bruke penger fra bomringen rundt Oslo til å bygge nye hydrogenfyllestasjoner.

Som en overgangsløsning mener Kjeller-elevene det bør satses mer på å flytte lokal lastebil-, buss- og varebiltransport over på hydrogenkjøretøyer – fordi de kan klare seg med få hydrogenstasjoner.
De la også fram kreative forslag om bruk av trolleybusser, ladesystemer nedsenket i veibanen og firmabusser som frakter ansatte etter samme prinsipp som «Samme vei»-appen.
Elevene var dessuten opptatt av å utvikle nye brenselceller som kan redusere bruken av sjeldne mineraler som platina.

Kunnskapsbyen Lillestrøm har sammen med Skedsmo Realfagsenter og partnere i Interreg-prosjektene Blue Move og Green Drive Region tatt fram et undervisningsopplegg for lærere i ungdomsskolen om hydrogen og bærekraftig transport. Lærerne tilbys et lærerkurs og et ferdig undervisningsopplegg som de kan benytte i klassen. I dette er også lån av hydrogenbilmodeller til å gjøre forsøk med hydrogen og brenselceller.