Back

Akershus Energi inn i nordisk solkraft

Akershus Energi går sammen med Østfold Energi inn som eier i solselskapet Solgrid, for å bygge ut bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala.

– Solenergi vokser svært raskt. Skal vi nå klimamålene må vi elektrifisere i stor skala og i vår del av landet vil vi kunne komme i en situasjon med kraftunderskudd. For å møte dette trenger vi mer lokal fornybar energiproduksjon, og vi mener solenergi er en del av løsningen, sier konsernsjef Lunde Jensen i Akershus Energi.

Energiselskapet er allerede bredt involvert solenergibransjen og har eierskap i flere solselskaper.

– Med Solgrid knytter vi til oss en dyktig partner på storskala solkraftverk som også vil bli en del av vårt lokale kompetansemiljø på Lillestrøm, påpeker han.

Akershus Energi og Østfold Energi vil eie 22,5 prosent hver i Solgrid AS. Resten er eid av
Mypower, Swede Energy, Valinor og nøkkelpersoner i Solgrid.

Første prosjekt i gang i Sverige
Sammen vil gjøres på kommersielle vilkår og det er et mål om å inngå langsiktige kraftsalgsavtaler med interessenter i markedet. Hver solpark vil settes opp som eget aksjeselskap, og det vil åpnes for andre investorer.

Det er flere prosjekter under utvikling, både i Norge og Sverige. Første prosjekt er Varberg solpark sør for Gøteborg. Solparken har en installert effekt på 4 MW, som tilsvarer strømforbruket til cirka 300 eneboliger. Anlegget vil være i drift i løpet av første halvår 2021.

Solrevolusjonen er i gang
I Sør-Europa er solkraft allerede billigere enn kraft fra eksisterende kullkraftverk. Selv i Norge, med lave strømpriser og relativ lav solinnstråling, har solenergi blitt konkurransedyktig. Solgrid har over tid jobbet med å utvikle sol i industriell skala i Norden.

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med å realisere de første prosjektene våre sammen med Akershus Energi og Østfold Energi. Solkraft i industriell skala vil leveres på kraftnettet og bli en spiller i kraftsystemet framover. sier daglig leder Kristin Melsnes i Solgrid.

Hun mener teknologien og markedet nå er så modent at sol vil bli den raskest voksende kilden for kraftproduksjonen de neste tjue årene.

– Det er faktisk slik at vårt kjølige nordiske klima er gunstig for solkraftproduksjonen og dette kompenserer noe for lavere antall soltimer enn land lenger sør i Europa, sier hun.

For å få maksimal energiproduksjonen benytter Solgrid bevegelige og tosidige solpaneler, for å holde en optimal solvinkel mot panelene og ta vare på solinnstrålingen på baksiden av panelene.