Back

Avtale om felles etablerertjeneste i Viken

Viken fylkeskommune vil gjøre det enklere for alle som vil etablere egen virksomhet å få veiledning og opplæring, gjennom en felles etablerertjeneste for hele fylket.

– Å legge til rette for gründere vil komme hele Vikens næringsliv til gode, sier fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad.

Tilbudet ble markert gjennom en høytidelig avtalesignering under offisielle åpningen av StartUp festivalen, 19. oktober. Som første kommune signerte Lillestrøm den nye samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV.

Gjennom denne avtalen sikrer Lillestrøm kommune at gründere på hele Nedre Romerike får tilgang til gratis etablererveiledning.

– For Lillestrøm og de andre kommunene på Nedre Romerike er det viktig å legge til rette for at flere kan starte for seg selv og skaper sine egne arbeidsplasser, sa varaordfører Thor Grosås, da han signerte avtalen på vegne av Lillestrøm kommune.

Viktig førstelinje for gründere

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune, som orienterte om det nye tilbudet, var svært glad for å ha fått på plass en felles etablerertjeneste for hele Viken.

– Det er viktig å legge til rette for gründere og nyetablerere som trenger råd og veiledning i oppstartsfasen. Dette vil komme hele Vikens næringsliv til gode, sa han.

Grimstad sier det er avgjørende å ha et tett samarbeid med kommunene: – De er førstelinjen. Kommunene er ofte det første kontaktpunktet for de som planlegger å starte for seg selv, sier han.

Avdelingsleder Joachim Thorsen hos Innovasjon Norge – Oslo Viken, understreker også at det er viktig det er for oppstartsbedrifter å bli en del av et gründermiljø: – Vi må få folk opp av kjelleren og bli en del av et gründernettverk. Da har de også en mye bedre sjanse for å lykkes, sier han.

– Denne satsingen gjør oss i stand til å gi et enda bedre tilbud til våre gründere, sier Anette Gangnæs som er daglig leder i Business Lillestrøm.

Tilgang på nettverk og kompetanse i en tidlig fase har stor betydning for suksessraten, påpeker hun: – Det virker utløsende på næringsutviklingen og – på sikt – flere arbeidsplasser i regionen.

Lillestrøm først ut

Etablerertjenesten som hjelper gründere i en tidlig fase, er et samarbeid mellom kommunene, NAV, Innovasjon Norge og fylkeskommunene. Tjenesten er et lavterskeltilbud til personer som planlegger å etablere sin egen virksomhet eller som planlegger vekst i bedriften.

Alle etablererkontorene skal tilby veiledning og grunnleggende etablererkurs. Mange vil også tilby kontorplasser, møteplasser og oppfølgingstiltak, etter en tilsvarende modell som Business Lillestrøm har etablert.

11 kommuneregioner er nå klare for å inngå samarbeid med Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV om å drifte en felles etablerertjeneste for hele Viken. Etter avtaleinngåelsen med Lillestrøm kommune for Nedre Romerike, vil det bli inngått tilsvarende samarbeidsavtaler med de øvrige ti kommuneregionene i fylket.

Den felles etablerertjeneste som nå rulles ut for hele Viken ut får virkning fra 1. januar 2022.