Back

Klare for oppstart av nytt bærekraftnettverk

Øyvind Ørbeck, leder av BDO Lillestrøm og Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen gleder seg til å komme i gang med å samle lokale virksomheter til en målrettet satsing på bærekraft.

Kunnskapsbyen har tatt initiativ til å opprette et bærekraftnettverk for erfaringsutveksling og kompetansebygging.

Samtlige medlemsvirksomheter er invitert inn i det nye bærekraftnettverket. Ved å utnytte den lokale kompetansen ønsker vi å bidra til at våre medlemsbedrifter skal styrke sin konkurranskraft.

Det første møte bli arrangert i samarbeid med BDO Lillestrøm.
Gjennom 2023 vil Kunnskapsbyen gjennomføre en serie med frokostmøter med en praktisk tilnærming til de nye kravene om bærekraftrapportering.

I tillegg til BDO Lillestrøm, har også Romerike Sparebank, NILU, Lillestrøm kommune, Lillestrøm Delta og Artisti Profil sagt ja til å dele erfaringer fra sine bærekraftsatsinger.

Hans Christian Ellefsen som er leder av teknologi og innovasjon hos Norsk Regnskap, vil holde et heldagskurs om bærekraftrapportering, torsdag 20. april. Foto: Regnskap Norge

Frokostmøter bærekraft

• 3. mars kl. 08.30 – 10.00: BDO – Økte bærekraftskrav – er du klar?
Sted. BDO Lillestrøm, Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm

• 12. april kl. 08.30 – 10.00: Romerike Sparebank – Hvilke bærekrafttiltak kan gi grønne lån?
Sted: Romerike Sparebank, Torvet 5, 2000 Lillestrøm

• 20. april kl. 09.00 – 16.00 (hel dag/kursavgift) Norsk Regnskap – Rapportering på bærekraft
Sted: Kunnskapsbyen Konferansesenter, Gunnar Randers vei 24, 2. etasje, 2007 Kjeller

• 10. mai kl. 08.30 – 10.00: NILU – Livssyklusanalyser
Sted: Kunnskapsbyen Lillestrøm, Gunnar Randersvei 24, 4. etasje, Møterom 1, 2007 Kjeller

• 7. juni kl. 08.30 – 10.00: Lillestrøm kommune – Hva krever kommunen av sine leverandører?
Sted: Rådhuset, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm, Kommunestyresalen

• Høst 2023: Lillestrøm Delta – Grønn finansiering av nye bygg

• Høst 2023: Stiftelsen Miljøfyrtårn – samarbeid om miljøsertifisering for KL-medlemmer (Kursavgift)

• Høst 2023: Artisti Profil AS – Bærekraftkartlegging av produkter

Kunnskapsbyen tar gjerne imot innspill om flere temaer/samlinger og hvordan vi kan organisere arbeidet i nettverket.