Back

Koronaveiledning trigget gallerisatsing

Karine Ruud og Kristin Jacobsen Oscar studio & Galleri har fått kunstfaglig berømmelse for sin satsing på fotogalleriet i Lillestrøm.

Karine Ruud (t.v.) og Kristin Jacobsen fortalte om sin gründerreise på StartUp festivalen i Lillestrøm.

De to eierne hadde lenge gått med en drøm om å spisse driften mot gallerivirksomhet. Men de var usikre på om det ville bære seg.

– Å bryte opp det gamle, innarbeidede portrettstudioet var et stort skritt å ta. Dette er en av Lillestrøms eldste forretninger, med røtter helt tilbake til 1932. Vi trengte hjelp, forteller Karine Ruud.

Korona-midler fra Viken fylkeskommune utløste den hjelpen de sårt trengte. Kunnskapsbyen ble tildelt «korona-penger» for å opprette en veiledningsordning for oppstartsbedrifter og andre bedrifter med bistandsbehov for å legge om driften.

Sterkt veiledningsteam

Karine Ruud og Kristin Jacobsen ble tatt opp til veiledning hos bedriftsrådgiverne Jan Erik Nilsen i Bulle Invest og Bjørn Skovli i Oppover, som er eksperter på forretningsmodeller, salg og markedsføring. De to eierne fikk også bistand fra Kunnskapsbyens økonomisjef, Kari Kapstad.

Som utenforstående kunne veiledningsteamet stille de kritiske spørsmålene «Hvorfor?» og «Hva er hensikten?».

– Når du går med en forretningsidé, kan du fort bli litt blind på deg selv. Oscar-eierne hadde en drøm om å drive et galleri og hadde også lagt et godt fundament, før de fikk testet ideene sine på oss. De manglet bare litt hjelp innen økonomi og markedsføring, og til å ta en beslutning – og få selvtillit på at den var rett, forteller Bjørn Skovli.

Stort sprang å ta

De to gallerieierne synes galleriplanen var mer enn vågale nok, selv før korona. Nå ble de også utfordret på å konkretisere og finslipe konseptet sitt.

– Vi måtte få det ned på papiret og lage markedsplan. Det var en del ting vi ikke hadde tenkt på. Heldigvis fikk vi akkurat den hjelpen vi trengte. Vi måtte få en bekreftelse på at planene våre var liv laga. Det fikk vi, smiler Karine Ruud.

«Nå har vi muligheten. Det er nå vi kan gjøre det!»

Siden har ikke de to gallerieierne sett seg tilbake.

Ofte lite som skal til

Oscar er blitt et anerkjent galleri for fotokunst, med et stort rammeverksted og et kreativt studio med fotofaglig rådgivning. Etter omtale i kunstmagasiner, blir galleriet i Lillestrøm også kontaktet av utenlandske kunstnere som vil stille ut.

– Gjennom pandemien har terskelen for å spørre om bistand blitt lavere. Det er en god ting, særlig når bistand betyr dialog med mennesker og ikke bare tilførsel av penger, sier Kunnskapsbyens prosjektleder Marit Heiberg

Å få et eksternt blikk og en erfaren rådgiver inn i virksomheten, har vært med på å realisere nye muligheter, påpeker hun.

– Oscar studio & galleri er et godt eksempel på en bedrift som med ekstra rådgivning har turt å følge drømmen sin!

Finansiert av fylkeskommunen

Sommeren 2020 mottok Kunnskapsbyen, som drifter av etableringsveiledning på Nedre Romerike, et tilskudd på 375.000 kroner fra Viken fylkeskommune. Pengene var øremerket fasilitering av gratis koronaveiledning til mindre bedrifter. Ordningen omfattet både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter.

Gjennom gründerhuset Business Lillestrøm ble det gitt veiledning til 18 virksomheter.