Back

Gründerselskap fant fjernvarmenøkkel

Akershus Energi Varmes fjernvarmevirksomhet er blitt ytterligere optimalisert, ved hjelp av en skreddersydd løsning som kontinuerlig overvåker og viser data fra fjernvarmenettet.

Den smarte løsningen er utviklet noen steinkast unna fjernvarmeselskapet, av gründerne i logistikkselskapet Level 9 – som er en av leietakerne i veksthuset Business Lillestrøm.

– Med denne løsningen får vi også optimalisert dataflyten mellom flere systemer fra energimåler til fakturasystem, påpeker Frank Sagvik som er daglig leder i Akershus Energi Varme.

Han forteller at en rekke løsninger fra ulike leverandører er blitt vurdert tidligere. Men ingen av dem klarte å levere den løsningen det ble lagt opp til, gjennom fiberstrukturen som fjernvarmeselskapet bygde sammen med Skedsmo kommune.

Så dukket Level 9 opp. Gründerne så løsningen som gjør at fibernettet og de øvrige systemløsningene til Akershus Energi Varme nå kan utnyttes fullt ut.

Avtalen mellom Level 9 og Akershus Energi Varme fikk bred omtale i Romerikes Blad, 5. mars 2019.

Kortreist var best
Etter at flere store leverandører ikke lykkes med å tilfredsstille fjernvarmeselskapets ambisjoner og krav, ba det lokale gründerselskapet om å få prøve seg. Det fikk de. Resultatet ble en genial softwareløsning som gjør det mulig for Akershus Energi Varme å optimalisere driften ytterligere noen knepp.

– Vi synes det var ekstra artig at det var lokal leverandør hos Business Lillestrøm som klarte å komme opp med en skalerbar løsning for oss, sier Frank Sagvik.

Ved hjelp av Level 9 får Akershus Energi Varme en svært god og kontinuerlig oversikt over alle prosessene i fjernvarmenettet.

Strenge digitaliseringskrav
Sagvik og staben hans stilte strenge krav til levering av en kontinuerlig datastrøm. Level 9 måtte sette opp et reelt testprosjekt som et «proof of consept».

Under et møte med Akershus Energi for et år siden, fikk Level 9 tilfeldigvis høre om Akershus Energi Varmes ambisjoner om å foredle datastrømmene. Det ga gründerne en idé til et nytt produkt som henter data fra PLSene (små programmerbare styringsenheter) i fjernvarmenettet.

– Akershus Energi Varme har en førsteklasses infrastruktur, med et eget fibernett, som var svært godt egnet for den softwareløsningen vi var overbevist om at vi kunne levere, forteller Espen Haldorsen, som er daglig leder i Level 9.

De gikk på med krum hals for å lage en løsning for innsamling og tilrettelegging av data. Analyse og visualisering av fjernvarmedataene skal løses i TIBCO Spotfire hvor selskapet er Nordisk partner.

– PLSene benytter kommunikasjonsprotokollen BACnet (Building Automation and Control network). Dette nettverket er basert på en åpen standard, med masse åpen kildekode, som var til god hjelp i denne prosessen, forteller Einar Næss, som jobber med tilrettelegging av data og integrasjoner i Level9.

Gøy å gi kundene gevinst
– Akershus Energi Varme har nå fått på plass et verktøy som gjør at selskapet både sparer energi og penger gjennom en ytterligere optimalisert drift. Samtidig gir dataverktøyet også bedre oversikt og svært god beslutningsstøtte, påpeker gründer og daglig leder i Level 9, Espen Haldorsen.

Underveis i utviklingsarbeidet, så Level 9-teamet at den nye programvaren for datainnsamling kunne åpne nye muligheter innenfor en rekke bransjer.

– Akershus Energi Varme har vært en fantastisk pilotkunde for oss. Nå har vi konkrete resultater å vise til. Det er av avgjørende betydning for oss i møtet med nye kunder, sier Haldorsen.

Han mener andre bransjer også har mye å hente ved å ta i bruk en tilsvarende løsning – og Level 9 vil gjerne bidra til å skape økonomisk gevinst for flere virksomheter.

Fakta om Level 9
Selskapet ble etablert i 2013 av Espen Haldorsen som har bakgrunn fra logistikk, prosessoptimalisering og analyse. Etter at Einar Næss kom inn i selskapet for å ivareta det tekniske ansvaret har selskapet styrket sin evne til å levere komplette løsninger for innsamling, tilrettelegging og visualisering. Nå er Daniel Dalsborg ansatt som ansvarlig for salg og marked.
Selskapet har siden 2015 gått med overskudd, noe som har sørget for en solid egenkapital.