Back

Ledige kontorer i Kunnskapsbyens Hus

Kunnskapsbyen Lillestrøm vurderer å flytte til Lillestrøm sentrum. Vi ønsker å leie ut/fremleie våre kontorlokaler i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller. Det gjenstår 3½ år av leieavtalen.

Lenke til prospekt kontorlokaler i Gunnar Randers vei 24.

De ledige kontorlokalene ligger i fjerde etasje i Gunnar Randersvei 24, i Forskningsparken Kjeller.

Lokalene er på BTA 330 kvm og ble nyrenovert i august 2019. De ledige lokalene er en del av et kontorfellesskap med Kjeller Innovasjon.

Dagens leiekontrakt løper til 1. september 2024.

Byggeier er staten via SIVA (Selskapet for industrivekst).

Lokalene blir ledige etter avtale.

Ved interesse ta kontakt med rolf@kunnskapsbyen.no