Back

Solenergiutbyggingen i Norge økte med 59 prosent i 2017

Installering av nye solenergianlegg har hatt en enorm økning de to siste årene. Det gjenspeiles også i en betydelig vekst, både i antall selskaper og antall ansatte.

Veksten i installert kapasitet var i 2017 hele 59 prosent høyere enn året før – da veksten utgjorde formidable 366 prosent. De fire siste årene har installert kapasitet i Norge blitt firedoblet.

Det viser rapporten «Solcellesystemer og sol i systemet» som ble lagt fram i Oslo, fredag 16. mars. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen.

Tabellen viser den årlige veksten i installert effekt.

Rapporten inneholder en oppdatert situasjonsbeskrivelse av solbransjen i Norge, som nå omfatter en samlet installert effekt på 45 MWp – noe som tilsvarer ca 40 fotballbaner med solcelleareale.

Bidraget fra 2017 tilsvarer ca. 15 fotballbaner, med en installert effekt som tilsvarer strømforbruket til 765 norske husholdninger – med minimum levetid på anleggene på 25 år.

Størst vekst i næringsbygg

Last ned rapporten Solcellesystemer og sol i systemet.

– Den største veksten og lønnsomheten er på næringsbygg. Her har særlig større byggeiere som for eksempel Oslo kommune, OBOS og Asko banet vei for andre, og vist at solenergi kommer til å bli en viktig brikke i fremtidens miljøeffektive bygg. Solenergi er ikke lenger for spesielt interesserte, men en viktig del av Norges framtidige energimiks, sammen med vannkraft, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Norsk solenergiindustri har gjennom en årrekke utviklet en ledende kompetanse på silisium. Nå er solkraft i ferd med å skape et marked for lagring og smart effektstyring.

Dette vil igjen være med på å skape et marked for nye forretningsmodeller innen energisektoren.

Her er en oversikt over selskapene i Solenergiklyngen.

Det ble installert totalt over 18 MWp solceller i Norge i 2017. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hovedandelen av det totale markedsvolumet. Totalt akkumulert kapasitet i 2016 var 26,7 MWp.

Solid base, sterk innovasjon

Norske selskaper som befinner seg tidlig i verdikjeden, som for eksempel REC Solar Norway (tidligere Elkem Solar) hevder seg i internasjonal konkurranse med sin produksjon av verdens
reneste silisium. Godt hjulpet av billig og fornybar kraft, høy grad av automatisering og kunder som premierer produkter med lave CO2-utslipp, som for eksempel Frankrike.

Flere norske selskaper har lykkes internasjonalt med utvikling av stor- og småskala solkraftverk. Innen flytende solkraft har Norge også et klart fortrinn gjennom sin maritime kompetanse.

I dag ser vi et spennende globalt teknologikappløp innen flytende solkraft, der Norge kan hevde seg om man ønsker å ta en posisjon. Vi holder i disse dager på å etablere en innovasjonsgruppe for partnerne på dette feltet, sier Berentsen.

Håkon Person som er rådgiver på solenergi og smart grid hos Multiconsult, presenterte solenergirapporten «Solcellesystemer og sol i systemet».

Norske fortrinn

Fremtidige energikrav til bygninger, smart-grid, smarte styringssystemer og energilagring vil drive det norske solmarkedet fremover. Utvikling av systemer for solenergi i kombinasjon med andre teknologier har allerede ført til etablering av nye selskaper – og nye forretningsområder i etablerte selskaper.

– Et godt eksempel er hvordan norske selskaper, som ved hjelp av et velutviklet nett og en moden elbilpark, får mulighet til å prøve ut og tilpasse ny teknologi i hjemmemarkedet, før de går ut videre globalt, forklarer Berentsen.

Forkortelser

kWp – kiloWatt-peak; merkeeffekt, som betyr effektkapasitet ved standard test forhold (STC)
STC – standard test forhold (Standard Test Conditions), solinnstråling 1000 W/m2, AM=1,5 og solcelletemperatur 25 ºC.
IEA – Det internasjonale energibyrået (International Energy Agency)
PVPS– Photovoltaic Power Systems

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenergibransjen i Norge, og er en del av Arena-programmet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.