Back

Ambisiøs satsing på business-delegasjoner

Green Visits er blitt en kjærkommen døråpner for utenlandske næringsdelegasjoner som vil møte norske teknologibedrifter.

Utenlandske næringsdelegasjoner vil gjerne møte norske teknologibedrifter, forteller prosjektleder Alexandra Almasi i Green Visits.

Besøkstjenesten som ble stiftet 6. juni i fjor, ledes av Alexandra Maria Almasi som er prosjektleder hos Kunnskapsbyen Lillestrøm. Etablering av konseptet er et direkte resultat av det norsk-svenske samarbeidet i Interreg-prosjektet ecoINSIDE.
Etter en hektisk oppstart, var Green Visits-ordningen fullt operativ i tredje tertial og det ble gjennomført ulike besøksopplegg for fem internasjonale delegasjoner.

Må ha økonomi i driften
– Vi har også tatt imot besøk tidligere, så vi visste at det var et klart behov for denne tjenesten. Dette behovet er bare blitt forsterket gjennom de diskusjonene vi har hatt med våre partnere i ecoINSIDE, forteller Almasi.
Hun forteller at det ble raskt avdekket at avfallsselskapene hadde en særlig stor arbeidsbelastning som besøksmottakere for utenlandske delegasjoner på jakt etter norsk teknologi.
Så langt er den nyetablerte besøksordningen blitt finansiert ved hjelp av prosjektmidler gjennom ecoINSIDE, som er en del av de EU-finansierte Interreg Sverige-Norge-programmet. Dette er blitt supplert med egenandeler betalt av besøksgruppene.
– I oppstartsfasen har mye av jobben rett og slett gått ut på å formidle at vi finnes – og få interesserte til å ta tilbudet i bruk. Foreløpig er vi avhengig av å få økonomisk bistand utenfra, medgir prosjektlederen.
Green Visits har nå søkt om regionale innovasjonsmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som bistand til å finansiere en videreføring av ordningen.

Green Visits får mye oppmerksomhet. Alexandra Almasi blir stadig bedt om å holde foredrag om besøksordningen.

Avlaster bedriftene
Prosjektleder Alexandra Maria Almasi forteller at hun har møtt mange bedrifter som er villige til å ta imot besøk, hvis de slipper å bruke mye tid og krefter på å organisere disse besøkene.
– Green Visits fyller helt klart et udekket behov. Ingen andre har tatt denne rollen før, sier hun.
Så langt har Green Visits konsentrert seg om å organisere bedriftsbesøk innen fire bransjer:
• Avfall og sirkulær økonomi
• Grønne bygg
• Grønn transport
• Fornybar energi, med fokus på solenergi
– Det er først og fremst innen disse fire bransjene vi har gode bedriftskontakter. Men vi har ambisjoner om å utvide med to nye bransjer i 2018, forteller hun.

Sorin Pop hos iTech Transilvania (t.v.) og Andrei Kelemen hos Cluj IT Cluster, begge fra Romania, var strålende fornøyd med bistanden de fikk fra Alexandra Almasi.

Vurderer klimasatsing
– Fra samarbeidsalliansen Osloregionen har vi fått innspill om mange andre fornybarbransjer som har lignende behov. De ser verdien i å profilere Osloregionen som verdensledende innenfor dette området og de bruker mye ressurser selv på internasjonal profilering, sier Almasi.
Hun er tilbakeholden med å si noe om hvilke nye bransjer som er mest aktuelle for Green Visits å engasjere seg i. Almasi påpeker at det vil være innspillene fra og behovene hos bedriftene som vil være avgjørende for retningen på utvidelsen av partnerskapet. Det vil også legge sterke føringer på utvelgelsen av nye satsingsområder, forklarer hun.
– Du har likevel antydet at klimatilpasning kan være et aktuelt område?
– Ja, og det er ganske omfattende. Det finnes mange smarte teknologiløsninger som kan bidra til å redusere uønskede klimaeffekter. Men det er for tidlig å si om dette blir et av de nye satsingsområdene våre, sier Almasi.

Prosjektleder Alexandra Almasi i Green Visits ser frem til et tettere samarbeid med Innovasjon Norge, her representert av spesialrådgiver Oscar Kipperberg.

Søker bredt samarbeid
Prosjektlederen for Green Visits forteller også at hun ønsker å utvikle et tettere samarbeid med Innovasjon Norge og deres matchmaking-plattform Beyond Norway.
Almasi trekker også fram det gode samarbeidet med Oslo kommune, som blir Europeisk Miljøhovedstad i 2019.
– Mange øyne blir rettet mot de grønne løsningene som blir utviklet og implementert her, sier hun.
Prosjektlederen forventer ekstra mange besøk fra utlandet i 2019.
– Green Visits skal være et nyttig verktøy for organisering av besøkene hos våre partnerbedrifter.